De stichting is ontstaan nadat in 2009 de bestuursleden van Africa Bee One, onafhankelijk van elkaar, op een artikel van de Duitse Dr. Wolfgang Edrich in het NVB Bijenblad reageerden. Hierin was opgeroepen om gezamenlijk met de door hem bedachte methode van de Bell Hive, de lokale arme bevolking in Tanzania een aanvullend inkomen te geven door het houden van bijen. De Nederlandse imkers richtten de Stichting Africa Bee One! op en gezamenlijk werd er gewerkt aan de verbetering van Bell Hive methode, het opzetten van een meerjarig projectplan, PR en fondsenwerving.

Het volledige actuele projectplan waarin alle verschillende fasen van de projecten beschreven staan, is hier te downloaden.

Download
Projectplan NL versie 5.0
Definitief projectplan NL Versie 5.0.pd
Adobe Acrobat document 2.8 MB


Doelgroep

De Iraqw en Hadza stammen behoren tot de armste bevolkingsgroepen van noord Tanzania. Het inkomen van de Iraqw en Hadza staat op een zeer laag peil in vergelijking met anderen bevolkingsgroepen. Ze hebben sterk te lijden onder de droogte die er heerst en zijn afhankelijk van de onvoorspelbare regenval, die of te veel of te weinig is. De projectdorpen liggen ver weg van waterbronnen en winkels, hebben geen elektriciteit, telefoon en de wegen zijn in slechte conditie. Het transport is duur. Bijna alles gaat per fiets of te voet.

Vaak zijn de mensen in de dorpen zelf voorzienende boeren met weinig

grondbezit. Veel tijd brengen ze door op hun akkertjes en besteden ze aan het

verbeteren en onderhouden van hun onderkomens. Door het kappen van de bomen, produceren zij houtskool voor eigen gebruik en om te verkopen op de lokale markt. Dit leidt tot grote ontbossing. De vrouwen hebben daarnaast de zorg voor hun grote gezinnen. Aan scholing voor hun kinderen besteden ze naar verhouding veel geld. Het jaarinkomen van een familie bedraagt ongeveer € 400 tot € 500.


Traditionele bijenteelt

Bijenteelt wordt in Tanzania en Afrika al door de eeuwen heen beoefend. De mensen oogsten de honing uit uitgeholde boomstammen. Deze boomstammen worden in bomen gehangen en men wacht af of er zich een bijenkolonie in wil huisvesten.

 

Tijdens de oogst wordt het bijenvolk met veel rook verdreven.

Deze uitdrijfmethode is zeer bij onvriendelijk en gevaarlijk:

 • Gevaar voor bosbranden
 • Massale aanval van agressieve bijen
 • Uitroeiing van het bijenvolk
 • De raten met honing, was, bijen en larven worden door elkaar geperst
 • De oogst is gering
 • De honing en was zijn van zeer geringe kwaliteit
 • De geoogste producten zijn alleen voor beperkt eigengebruik beschikt en hebben geen marktwaarde

Bell Hive Methode

 De Bell Hive methode is geschikt is voor de Afrikaanse bij en past bij de cultuur van de stammen en hun traditionele manier van werken. De methode is eenvoudig uit te oefenen, de materialen zijn lokaal tegen lage prijzen

voorhanden en vereist weinig gereedschap of vakmanschap. Daarnaast is de honig en was die gewonnen wordt van een hoge kwaliteit.

 

De Bell Hive methode heeft een aantal voordelen:

 •  De korf wordt aan de onderkant geopend
 • Met een beetje rook verplaatsen de bijen zich naar boven in de korf, waardoor de bijenhouder weinig last heeft van de agressieve bijen en de raatinspectie gemakkelijk is
 • Alleen de honigraten worden geoogst
 • De kolonie blijft in leven en kan opnieuw de raten uitbouwen voor honing
 • Er kan ook gewerkt worden met een honingkamertje boven op de Bell hive gemaakt van gevlochten riet
 • Het bijenvolk wordt dan ook tijdens het oogsten met rust gelaten.

Werkbezoek 2011

In 2011 brachten de bestuursleden Janus Fleerakkers en Arnold Pelders, gezamenlijk met hun echtgenotes een bezoek aan Tanzania. Tijdens dit bezoek hebben we kennis gemaakt met de zusters van het St. Catherina klooster (in Karatu) , de leiding van de technische school en de lokale bevolking.

 

Samen met de technische school is een nieuw ontwerp van een bijenkorf gemaakt, de zogenaamde Manyara hive. En de zusters is geleerd hoe ze de honing kunnen zuiveren en kaarsen en zalf kunnen maken van de was.


Instructie gebouw en training instructeurs

 Op het bewaakte terrein van St. Catherina klooster is in 2015 een instructiegebouw gebouwd. Dit in samenwerking met lokale ondernemers en bestuursleden van Africa Bee One! die bij de oplevering aanwezig waren. Dit instructiegebouw wordt gebruikt om de lokale bevolking te leren hoe ze veilig bijen kunnen houden en zuivere honing en was kunnen winnen.

Tijdens het verblijf van de bestuursleden zijn door hen een aantal instructeurs opgeleid, die de trainingen momenteel geven.


Technische school Karatu

De technische school in Karatu leidt jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 op met diverse ambachtelijke vaardigheden. In samenwerking met de stichting Africa Bee One!, is het maken van bijenkasten, imker materialen en beschermende kleding opgenomen in hun reguliere onderwijsprogramma.


Bouw verwerkings gebouw

Begin 2018 is op het bewaakte terrein van de St. Catherine klooster gestart met de bouw van het instructie gebouw. De bouw is uitgevoerd door lokale ondernemers en afgerond eind mei 2018.  

 

Dit gebouw wordt gebruikt voor de instructie van de verwerking van ruwe bijenproducten zoals honing en was, in eindproducten zoals zuivere honing, kaarsen en zalf. 

De NGO gaat de verwerking voor de aangesloten imkers uitvoeren en de eindproducten op de lokale markt brengen. De NGO betaalt de imkers een eerlijke prijs voor de door hen aangeleverde ruwe honing en was. De meeropbrengst op de markt wordt weer geïnvesteerd in verdere opleiding van de aangesloten en nieuwe imkers van de NGO.

 

De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Wilde Ganzen en Rabo Foundation Medewerkers Fonds alsmede diverse particulieren.